POZABAVITE SE LISNIM UŠIMA I ZAŠTITITE SVOJ VRT: Prirodni sprej koji ih eliminira i imate mir tijekom cijele sezone!

Nakon izrazito kišovitog razdoblja i dolaskom toplog vremena, očekuje se velik napad lisnih uši.

Lisne uši ubrajaju se u vrlo važne štetnike u voćarstvu, povrtlarstvu, ukrasnom bilju i cvijeću.
Štete su veće što su kolonije brojnije, lišće mlađe, a temperature više.

Lisnim ušima pogoduje obilna gnojidba dušikom jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklopovi bujniji, a vlaga veća, štete će biti veće.
Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i često puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.
Kako viruse ne možemo suzbijati, jedini način njihova sprječavanja je suzbijanje njihovih vektora, znači treba suzbiti lisne uši.
Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kao što je imidakloprid

(BOXER 200 SL) i dimetoat (CHROMOGOR).

Ako se u suzbijanju koriste kontaktni insekticidi iz skupine organofosfornih insekticida, klorpirifos (DURSBAN E-48), klorpirifos + cipermetrin (CHROMOREL-D) ili piretroidi, kao alfacipermetrin

(FASTAC 10 EC) za tretiranje treba koristiti veću količinu škropiva čime se omogućuje prodor insekticida kroz voštanu prevlaku kojom su uši pokrivene.

BOXER 200 SL je sistemični insekticid iz skupine neonikotinoida namijenjen suzbijanju velikog broja štetnih kukaca. Primjenjuje se za suzbijanje lisnih uši u nasadima koštičavih i jezgričavih voćaka u koncentraciji 0,05% (5 ml sredstva u 10 l vode). Također, može se koristiti za suzbijanje lisnih uši na ružama i ukrasnom bilju u koncentraciji 0,05-0,015% (5-15 ml u 10 l vode), agrumima u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode), celeru, brokuli, cvjetači, tikvenjačama, grahu mahunaru i salati u koncentraciji 0,05-0,075% (5-7,5 ml u 10 l vode).

Osim lisnih uši, BOXER 200 SL primjenjuje se za suzbijanje crvene palmine pipe koja je česti štetnik na ukrasnim palmama u Dalmaciji. Suzbijanje se provodi u koncentraciji 0,05-0,075% (5-7,5 ml u 10 l vode).

CHROMOGOR je sistemični i kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje lisnih uši u voćarstvu, jagodi, krumpiru, kupusnjačama i maslinama u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode).

DURSBAN E-48 je kontaktno-želučani insekticid. Primjenjuje se u voćarstvu za suzbijanje lisnih uši u koncentraciji 0,1 – 0,15% (10-15 ml sredstva u 10 l vode).

FASTAC 10 EC je kontaktni insekticid iz skupine piretroida. Primjenjuje se za suzbijanje lisnih uši na mnogim povrtnim kulturama (krumpiru, tikvi, patlidžanu, cvjetači, kineskom kupusu, lubenici, dinji, jagodi, krastavcu, paprici, rajčici, salati, bobu, luku, brokuli, kupusu, kelju, kelju pupčaru, grašku, grahu) u količini 150 ml/ha (1,5 ml/100 m²/10 l vode).

Suzbijanje lisnih uši

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *